Hakulomake

Ulkoinen tarkastus

Tarkastusvaliokunnan avustamana hallitus valmistelee ja tekee ehdotuksen ulkoiseksi tilintarkastajaksi, jonka varsinainen yhtiökokous valitsee. Ulkoisen tilintarkastajan on oltava Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Yhdessä tilintarkastajan kanssa yhtiön johto järjestää konserniyhtiöiden tilintarkastuksen paikallisen lainsäädännön kulloinkin edellyttämällä tavalla. Paikallisten yhtiöiden tilintarkastajat raportoivat suoraan tarkastamalleen juridiselle yhtiölle ja toimittavat kopion kustakin raportista konsernin taloushallinnolle liitettäväksi tarkastusrekisteriin.

Vuoden 2016 varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2016 valittiin tilintarkastusyhteisö Deloitte & Touche Oy. Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja on KHT Jukka Vattulainen.

Ulkoiselle tilintarkastajalle maksettiin vuoden 2016 lakisääteisistä tilintarkastuspalveluista 860 000 euroa ja tilintarkastuksen liitännäispalveluista ja muista palveluista 71 000 euroa, yhteensä 931 000 euroa.

Päivitetty : 27.03.2017