Hallitus

Johdon osakeomistus

Tietoa hallituksen valiokunnista löytyy tämän sivuston Hallinto- ja ohjausjärjestelmä -osiosta.

Hallituksen palkkiot päätetään vuosittain yhtiökokouksessa. Hallitus ei ole mukana yhtiön osakesidonnaisissa tai muissa palkitsemisjärjestelmissä.