Osakepohjaiset kannustinohjelmat

Ohjelmien tarkoituksena on jatkaa toimivan johdon ja Uponorin osakkeenomistajien tavoitteiden yhdenmukaistamista ja siten nostaa yrityksen arvoa, vahvistaa kannattavaa kasvua ja sitouttaa ohjelmaan osallistuvat johtajat yritykseen pitkällä aikavälillä. Kilpailukykyinen kannustinohjelma palkitsee johtoa yhtiön strategisten kannattavuus- ja kasvutavoitteiden saavuttamisesta mahdollistaen yrityksen osakkeiden ansaitsemisen ja osakemäärän kasvattamisen.

Osakepohjainen kannustinohjelma yhtiön johdolle 2019 - 2023

Joulukuu 2018: Jatkoa hallituksen vuonna 2014 hyväksymälle johdon suoriteperusteiselle osakekannustinohjelmalle, jonka kohderyhmään kuuluu noin 50 konsernin johtoryhmään ja johtajistoon kuuluvaa henkilöä. Ohjelma kattaa kalenterivuodet 2019-2021, 2020-2022, 2021-2023. 

Tiedote 19.12.2018: Uponorin hallitus päätti jatkaa johdon kannustinohjelmaa

Osakepohjainen kannustinohjelma yhtiön johdolle 2018 - 2020

Joulukuu 2017: Jatkoa hallituksen vuonna 2014 hyväksymälle johdon suoriteperusteiselle osakekannustinohjelmalle, jonka kohderyhmään kuuluu 25–30 konsernin johtoryhmään ja johtajistoon kuuluvaa henkilöä. Ohjelma kattaa kalenterivuodet 2018–2020.

Tiedote 13.12.2017: Uponorin hallitus päätti jatkaa johdon kannustinohjelmaa

Osakepohjainen kannustinohjelma yhtiön johdolle 2017 - 2019

Joulukuu 2016: Jatkoa hallituksen vuonna 2014 hyväksymälle johdon suoriteperusteiselle osakekannustinohjelmalle, jonka kohderyhmään kuuluu 25–30 konsernin johtoryhmään ja johtajistoon kuuluvaa henkilöä. Ohjelma kattaa kalenterivuodet 2017–2019.

Tiedote 12.12.2016: Uponorin hallitus päätti jatkaa johdon kannustinohjelmaa

Osakepohjainen kannustinohjelma yhtiön johdolle 2016 - 2018

Joulukuu 2015: Jatkoa hallituksen vuonna 2014 hyväksymälle johdon suoriteperusteiselle osakekannustinohjelmalle, jonka kohderyhmään kuuluu 25–30 konsernin johtoryhmään ja johtajistoon kuuluvaa henkilöä. Ohjelma kattaa kalenterivuodet 2016–2018.

Tiedote 14.12.2015: Uponorin hallitus päätti jatkaa johdon kannustinohjelmaa

Aiemmat kannustinohjelmat