Hakulomake

Osakepohjaiset kannustinohjelmat

Ohjelmien tarkoituksena on jatkaa toimivan johdon ja Uponorin osakkeenomistajien tavoitteiden yhdenmukaistamista ja siten nostaa yrityksen arvoa, vahvistaa kannattavaa kasvua ja sitouttaa ohjelmaan osallistuvat johtajat yritykseen pitkällä aikavälillä. Kilpailukykyinen kannustinohjelma palkitsee johtoa yhtiön strategisten kannattavuus- ja kasvutavoitteiden saavuttamisesta mahdollistaen yrityksen osakkeiden ansaitsemisen ja osakemäärän kasvattamisen.

Osakepohjainen kannustinohjelma yhtiön johdolle 2017 - 2019
Joulukuu 2016: Jatkoa hallituksen vuonna 2014 hyväksymälle johdon suoriteperusteiselle osakekannustinohjelmalle, jonka kohderyhmään kuuluu 25–30 konsernin johtoryhmään ja johtajistoon kuuluvaa henkilöä. Ohjelma kattaa kalenterivuodet 2017–2019.
Tiedote 12.12.2016: Uponorin hallitus päätti jatkaa johdon kannustinohjelmaa

Osakepohjainen kannustinohjelma yhtiön johdolle 2016 - 2018
Joulukuu 2015: Jatkoa hallituksen vuonna 2014 hyväksymälle johdon suoriteperusteiselle osakekannustinohjelmalle, jonka kohderyhmään kuuluu 25–30 konsernin johtoryhmään ja johtajistoon kuuluvaa henkilöä. Ohjelma kattaa kalenterivuodet 2016–2018.
Tiedote 14.12.2015: Uponorin hallitus päätti jatkaa johdon kannustinohjelmaa

Osakepohjainen kannustinohjelma yhtiön johdolle 2015 - 2017
Joulukuu 2014: Uusi suoriteperusteinen osakekannustinohjelma yhtiön johdolle. Ohjelman piiriin kuuluu 20–25 konsernin johtoryhmään ja johtajistoon kuuluvaa henkilöä. Ohjelma on voimassa vain yhden ansaintajakson, joka kattaa kalenterivuodet 2015–2017.
Tiedote 11.12.2014: Uponorin hallitus hyväksyi johdon kannustinohjelman

Uponorin hallitus hyväksyi johdon kannustinohjelman - See more at: http://investors.uponor.com/fi/ir-aineisto-ja-uutiset/sijoittajauutiset/...

Osakepohjainen kannustinohjelma yhtiön johdolle 2014 - 2016
Helmikuu 2014: Uusi ohjelma kattaa vuodet 2014-2016 ja täydentää olemassa olevia vuosien 2012-2014 ja 2013-2015 ohjelmia. Ohjelman piiriin kuuluu enintään kymmenen konsernin johtoon kuuluvaa henkilöä.
Tiedote 14.2.2014: Uponor täydentää vuonna 2012 perustettua osakepohjaista kannustinohjelmaa

Aiemmat kannustinohjelmat

Päivitetty : 02.01.2017