8.6. 2000

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukainen ilmoitus


Uponor Oyj on tänään saanut ilmoituksen, jonka mukaan 6.6.2000 tehdyllä kaupalla Vakuutusyhtiö Sampo Oyj:n ja Leonia Oyj:n muodostaman konsernin, jossa määräysvaltaa käyttää vakuutusyhtiö Sampo Oyj, osuus Uponor Oyj:n osake- ja äänimäärästä on noussut yli 10%:n.

Vakuutusyhtiö Sampo Oyj ja Leonia Oyj ovat 1.2.2000 allekirjoittaneet sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Leonia Oyj sulautuu Vakuutusyhtiö Sampo Oyj:hin. Suunnitelman mukainen sulautuminen tulee voimaan 31.12.2000.

Tarkka osakekohtainen osuus Uponor Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on seuraava:
Yhtiökpl-määrä   osuusosuus
     osakepääomasta äänimäärästä
Sampo477 1821,23%1,23%
Yritys-Sampo220 0000,57%0,57%
Teollisuusvakuutus110 0000,28%0,28%
Henki-Sampo2 738 7857,07%7,07%
Leonia Henkivakuutus61 0000,16%0,16%
Leonia MM Rahastoyhtiö58 1500,15%0,15%
Leonia Rahastoyhtiö255 2550,66%0,66%
Leonian Eläkesäätiö58 8000,15%0,15%
Yhteensä 3 979 17210,28%10,28%


Uponor Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 38 717 222 kpl:sta osakkeita, ja ääniä osakkeilla on yhteensä 38 717 222 kpl. Tiedot perustuvat 8.6.2000 kaupparekisteritietoihin.

Alla osakkeenomistajien täydellinen nimi ja kaupparekisterinumero


Vakuutusyhtiö Sampo Oyj 46.425
Vakuutusosakeyhtiö Yritys-Sampo 568.750
Teollisuusvakuutus Oy 568.749
Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo 379.086
Leonia Rahastoyhtiö Oy 399.327
Leonia MM Rahastoyhtiö Oy 623.629
Leonia Henkivakuutus Oy 483.129
Leonian Eläkesäätiö Eläkesäätiörek. nro 19