19.8. 1999

Heikki Mairinoja Asko-konsernin varatoimitusjohtajaksi


Asko-konsernin hallitus on päättänyt 19.8.1999 pitämässään kokouksessa nimittää 1.1. 2000 lähtien konsernin varatoimitusjohtajaksi ja toimitusjohtajan varamieheksi Oy Uponor Ab:n nykyisen toimitusjohtajan Heikki Mairinojan.

Hänen vastuualueensa käsittää yritysjärjestelyt, teknologia-asiat sekä muoviputkijärjestelmien ulkopuolelle jäävät liiketoimintaryhmät. Lisäksi Mairinoja on konsernin eri liiketoimintaryhmien hallitusten jäsen.

Asko-konsernin toimitusjohtajana jatkaa Jarmo Rytilahti.