20.4. 2000

Neljännesvuositulosten käyttöönotto vuonna 2000


Uponor Oyj siirtyy aiemmin ilmoitetun mukaisesti neljännes-
vuosiraportointiin vuonna 2000. Osavuosikatsaus 1-3/2000
julkistetaan 27.4.2000. Julkaisemme ohessa vuoden 1999
vuosineljännesten vertailutiedot. Lisäksi kotisivuillamme
on imuroitavissa lisätietoja, mm. viiden vuoden
neljännesvuositietoja ydinliiketoiminnasta.
(Valitse linkki 'Imuroitavaa tietoa' vasemmalla.).

Osavuosikatsauksen vertailutiedot vuosineljänneksittäin vuodelta 1999.
Konsernirakennetta ei ole muutettu.


     1-3/99   1-6/99   1-9/99   1-12/99
      
Liikevaihto 2876399961 347
Liikevoitto 74185107
Voitto tai tappio ennen satunnaiseriä 1306989
Satunnaiset tuotot 25252728
Satunnaiset kulut 0-1-1-5
Konsernin tulos ennen veroja 265494111
Kauden tulos 18366276
      
Taseen pysyvät vastaavat     
   Aineettomat hyödykkeet 115137137139
   Aineelliset hyödykkeet 562553567587
   Arvopaperit ja pitkäaikaiset sijoitukset 44403733
      
Taseen vaihtuvat vastaavat     
   Vaihto-omaisuus 231214204212
   Saamiset  229270285239
   Rahoitusarvopaperit 1111
   Rahat ja pankkisaamiset 34405657
      
Osakepääoma ja muu oma pääoma 415452472495
Vähemmistöosuus 311299
Pakolliset varaukset 15161517
Vieras pääoma yhteensä     
   Pitkäaikaiset velat 401418427405
   Lyhytaikaiset velat 355356364341
      
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin yhteensä 3093118154
      
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana  7 3407 2697 3727 451


Johdannaissopimuksista johtuva vastuu

     3/99   6/99   9/99   12/99
1. Korkojohdannaiset     
   Ostetut korko-optiot 67675454
   Myydyt korko-optiot 45453838
      
2. Valuuttajohdannaiset     
   Myyntitermiinisopimukset 42543333
   Ostetut valuuttaoptiot 196162
   Myydyt valuuttaoptiot 491127   --
   Valuutanvaihtosopimus  7777
      
3. Raaka-ainetermiinit    --   --   --1


Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin

     1-3/99   1-6/99   1-9/99   1-12/99
      
Uponor 2024677491021
Asko Kodinkone 4492143199
Upofloor 15304662
Asko Kiinteistöt 7132027
Muut 19363838
Yhteensä 2876389961347
      


Liikevoitto liiketoimintaryhmittäin

      
Uponor 3,527,863,879
Asko Kodinkone 0,42,75,99
Upofloor 0,10,72,34
Asko Kiinteistöt 2,85,48,210
Muut 0,44,34,95
Yhteensä 7,240,985,1107