9.10. 1997

Osavuosikatsaus 1–8/1997


Uponor investoi kasvuun — Myynti ja kannattavuus vakaina

Uponorin liiketoiminnan kehitys tammi–elokuun aikana oli pääsääntöisesti odotusten mukainen. Strategian mukaisesti panostuksia kasvun nopeuttamiseksi on lisätty investoimalla niin olemassaolevaan toimintaan kuin yritysostohankkeisiin. Panostuksia on suunnattu myös tuotekehitykseen: loppuvuoden ja alkuvuoden aikana tuodaan markkinoille lukuisia uusia tuotejärjestelmiä.

Konsernin tammi–elokuun liikevaihto oli 2.711 (1–8/1996: 2.500) mmk, mikä oli 8,4% suurempi kuin vastaavana aikana viime vuonna. Tammi–elokuun liikevoitto oli 180,5 (196,9) mmk.

Kaikkien liiketoiminta-alueiden myynti on kasvanut. Tulos on parantunut Kaasujärjestelmissä ja Lämminvesijärjestelmissä mutta heikentynyt Kiinteistötekniikassa ja Kunnallistekniikassa, jonka kannattavuus on laskenut Pohjois-Amerikassa ja joillakin Euroopan markkinoilla.

Uponor teki heinäkuussa sopimuksen 40 prosentin osuuden ostamisesta saksalaisesta Unicor-ryhmästä. Osakkuus vahvistaa Uponorin johtavaa asemaa lämminvesijärjestelmissä laajentamalla tuotetarjontaa uuden teknologian komposiittituotteilla. Unicor-ryhmän liikevaihto vuonna 1997 on lähes 600 mmk ja henkilökunnan määrä noin 800. Yhtiön päätoimipiste on Hassfurtissa Keski-Saksassa.

Markkinat


Rakennustoiminta Euroopassa on ollut varsin normaalilla tasolla. Varsinkin Pohjoismaissa (Ruotsia lukuunottamatta) ja Englannissa kysyntä on ollut hyvä. Myös Saksassa ja Pohjois-Amerikassa kysyntä rakennusalalla on säilynyt entisellä tasolla.

Pohjoismaissa rakentamisen kausivaihtelut ovat selvästi jyrkentyneet ja kysynnän keskittyminen lyhyelle ajalle on aiheuttanut kapasiteettiongelmia ja pidentänyt joidenkin tuotteiden toimitusaikoja.

Raaka-aineiden hinnat ovat jatkaneet nousuaan Euroopassa. Pohjois-Amerikassa PVC:n hinta on kesällä kääntynyt jyrkkään laskuun, minkä vuoksi jakeluporras on voimakkaasti supistanut varastojaan, mikä puolestaan on vähentänyt tilauksia putkitehtaille. Tulosta ovat lisäksi heikentäneet raaka-ainehinnan laskusta aiheutuneet varastotappiot.

Investoinnit


Uponorin kokonaisinvestoinnit nousevat vuonna 1997 noin 450 mmk:an, mikä on lähes kaksinkertainen vuoteen 1996 verrattuna (251 mmk) ja suurempi kuin kertaakaan aiemmin 90-luvulla. Tammi–elokuun aikana investoinnit olivat 180 (131) mmk. Merkittävimmät toisen vuosikolmanneksen aikana käynnistetyt investoinnit ovat Englannin sähköhitsausyhteiden tuotantokapasiteetin laajentaminen sekä uuden ProFuse-putken tuotannon käynnistäminen. Pohjois-Amerikassa on edelleen investoitu Wirsbo Companyn PEX-putkituotannon laajentamiseen.

Ruotsissa keväällä käynnistetty Virsbon tehdaslaajennus valmistuu vuoden loppuun mennessä. Kesän aikana päätettiin tehtaaseen tulevista kone- ja laiteinvestoinneista. Koko investoinnin arvoksi tulee noin 50 miljoonaa kruunua. Tuotanto uudessa tehtaassa alkaa keväällä 1998.

Puolan Zaryyn rakennettava tehdas aloittaa tuotannon alkuvuodesta 1998. Unkarin uusi tehdas otettiin käyttöön kesällä.

Henkilöstö


Konsernin henkilöstön määrässä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia toisella vuosikolmanneksella. Koko henkilöstön lukumäärä oli elokuun lopussa 3.675 (3.521) henkeä.

Loppuvuoden näkymät


Euroopan rakennusmarkkinoiden arvioidaan säilyvän suhteellisen hyvinä vuoden 1997 loppupuolella. Tärkeimmällä markkina-alueella Saksassa uusien asuntojen rakentaminen jatkaa laskuaan mutta korjausrakentamisen kasvun ansiosta kokonaiskysyntä ei laskene. Pohjoismaissa vilkas myynti näyttäisi edelleen kasvavan. Brittein saarilla kysyntä säilynee hyvällä tasolla ja Pohjois-Amerikassa kohtalaisena.

Euroopassa muovin raaka-aineiden hintojen nousun odotetaan pysähtyvän loppuvuoden aikana; Yhdysvalloissa PVC:n hinnan odotetaan laskevan edelleen.

Uponorin liikevaihdon odotetaan ylittävän neljä miljardia markkaa vuonna 1997. Tuloksen ennustetaan voimakkaasta kehityspanostuksesta huolimatta yltävän lähes viime vuoden tasolle.