31.5. 1999

Osavuosikatsaus 1-4/1999:


Uponorissa hyvää kasvua alkuvuonna

Uponorin liikevaihto ja kannattavuus kasvoivat suunnitelmien mukaisesti vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Liikevaihto oli 1 690 MFIM (1-4/1998: 1 419 MFIM), mikä oli 19 % enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Liikevoitto kasvoi 46 % ja oli 57,4 MFIM (39,8 MFIM). Se on noin 3,4 % (2,8 %) liikevaihdosta.

Myynti vilkastui kevättä kohden kaikilla päämarkkinoilla. Liiketoiminta-alueiden myynti kasvoi edellisvuodesta lukuunottamatta Kiinteistötekniikan liiketoiminta-aluetta, jonka myynti supistui Pohjois-Euroopan ankaran talven takia. Yksi voimakkaimmin kasvaneista yhtiöistä oli vuoden alussa Uponoriin liitetty Unicor, jonka osakekannasta Uponor omistaa 50,1 prosenttia. Unicorin liikevaihto jakson aikana oli 256 MFIM.

Uponorin liikevoiton nousuun alkuvuonna vaikuttivat kahteen viime vuoteen ajoittuneet noin miljardin markan investoinnit yritysostoihin, uusiin tuotteisiin sekä tuotannon tehostamiseen. Kaikkien liiketoiminta-alueiden liikevoitto parani.

Saksassa, missä rakentamisen kokonaismarkkinat ovat jo vuosia supistuneet, omakoti- ja rivitalojen rakentaminen jatkui vilkkaana. Brittein saarilla etenkin kaasuputkijärjestelmien toimitusten määrä oli hyvällä tasolla. Yhdysvalloissa rakennusalan kysyntä oli poikkeuksellisen vilkasta. Pohjoismaissa ankara talvi vaimensi kysyntää, erityisesti verrattuna vuoden 1998 leutoon alkuvuoteen.

Raaka-ainemarkkinoiden kehitys poikkesi jakson aikana selvästi vuotta aiemmasta. Polyeteeni- ja PVC-raaka-aineiden keskimääräiset hinnat ovat tänä vuonna olleet alemmalla tasolla kuin viime vuonna; PVC:n osalta ero on ollut paikoitellen jopa 30 %:n luokkaa. Raaka-ainehintojen odotetaan jonkin verran nousevan kesän vilkkaan kausikysynnän lähestyessä, ja seuraavan Pohjois-Amerikassa jo loppuvuonna alkanutta kehitystä.

Raaka-aineiden ja sitä kautta Uponorin tuotteiden hintatason lasku joillakin markkina-alueilla on hieman pienentänyt markkamääräistä liikevaihtoa jakson aikana.

Alkuvuoden aikana Uponor teki useita merkittäviä toimitussopimuksia. Suurin näistä oli Englannin kolmanneksi suurimman vesilaitoksen, Severn Trent Water Ltd:n kanssa tehty toimitussopimus, jonka mukaan Uponor toimittaa yhtiön koko muoviputkitarpeen Englannissa seuraavien viiden vuoden aikana. Tämän lisäksi solmittiin Länsi-Euroopassa uraauurtavia valokaapelijärjestelmien toimitussopimuksia johtavien telekommunikaatioalan yhtiöiden kanssa.

Alkuvuoden aikana ei ole tehty merkittäviä uusia investointipäätöksiä. St. Johnissa Kaakkois-Kanadassa saatiin valmiiksi uuden lämminvesituotetehtaan rakennushanke.

Tammi-helmikuussa suljettiin lähinnä kunnallisteknisiä tuotteita valmistanut Uponor Resiplast -yhtiön tehdas Barcelonassa Espanjassa. Portugalissa nostettiin samanaikaisesti tuotantokapasiteettia ja toimituskykyä asiakaspalvelun parantamiseksi koko Pyreneiden niemimaan alueella.

Huhtikuussa vihittiin käyttöön tuotekehitysyksikkö Uponor Innovation AB:n uudet toimitilat Ruotsissa.

Alkuvuoden investointien kokonaismäärä oli 162 MFIM (184 MFIM).

Uponorin henkilöstön määrässä tapahtui merkittävä nousu, kun Unicorin 1 010 työntekijää siirtyivät Uponorin lukuihin. Uponorin henkilöstön lukumäärä 30.4.1999 oli 5 344 (4 027).

Rakennusmarkkinoiden näkymät vuodelle 1999 säilyvät kysynnän osalta ennallaan, eli suhteellisen hyvinä, kaikilla päämarkkinoilla. Raaka-ainehintojen uskotaan yleisesti saavuttaneen alimman tasonsa ja kääntyvän kesäkysynnän myötä nousuun. Koko vuoden osalta Uponorin liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan samantasoisena kuin alkuvuonna. Myös tuloksen arvioidaan paranevan viime vuodesta.