30.9. 1998

Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.1998


Uponorin liikevaihto oli 3 077 (2 711) Mmk eli 14% edellistä vuotta suurempi. Liikevoitto oli 179 (180) Mmk.

Kaikkien liiketoiminta-alueiden myynti kasvoi. Vertailukelpoinen liikevaihdon lisäys oli 8 %. Voimakkainta kasvu oli Lämminvesijärjestelmät- ja Kiinteistötekniikka -alueilla johtuen osittain yritysostoista.

Uponorin liiketoiminnan kehitys touko-elokuussa oli hieman ennustettua heikompaa. Myynnin kasvu hidastui hyvän alkuvuoden jälkeen.

Kysyntä on osalla päämarkkinoista heikentynyt viime vuodesta. Kerrostalorakentaminen on supistunut voimakkaasti Saksassa, mikä on vaikuttanut joidenkin lämminvesituotteiden kysyntään ja hintatasoon. Myös kunnallisteknisen markkinan kysyntä on ollut heikkoa Saksassa koko vuoden. Erityisesti Etelä-Euroopassa lämminvesijärjestelmien kysyntä on ollut vahvassa kasvussa. Myynti Englannissa on ollut suunniteltua vähäisempää, johtuen mm. suurimman asiakkaan British Gasin tytäryhtiön TransCon rakennushankkeiden lykkääntymisestä syksyyn. Pohjoismaissa rakentamisen määrä on kehittynyt myönteisesti ja varsinkin lämminvesituotteiden kysyntä on ollut hyvä. Yhdysvalloissa kysyntä rakennusmarkkinoilla on ollut erittäin hyvällä tasolla, mutta Kanadassa, varsinkin maan länsiosissa, rakentamisen määrä on laskenut jyrkästi.

Elokuussa Uponor Aldyl Company solmi noin 150 mmk:n arvoisen monivuotisen toimitussopimuksen Yhdysvaltain neljänneksi suurimman sähkö- ja kaasulaitoksen, Houston Industries, Inc.:in, kanssa. Sopimus kattaa maakaasun jakeluputkistojen ja komponenttien toimitukset keskilännen ja Meksikonlahden osavaltioiden alueelle. Sopimus on ensimmäinen laatuaan Yhdysvalloissa markkinoiden vapauduttua säännöstelystä.

Raaka-ainemarkkinoilla Euroopassa muovin raaka-aineiden hinnanlasku on pysähtynyt ja muutosten vaikutus toisen kolmanneksen kannattavuuteen on vähäinen. Amerikassa sen sijaan PVC:n hinta on vastoin yleisiä odotuksia jatkanut laskuaan, mikä aiheutti merkittäviä varastotappioita kunnallisteknisessä liiketoiminnassa. PVC:n hinta, joka on nyt USA:ssa alhaisimmalla tasollaan 25 vuoteen, jatkaa edelleen laskuaan. Hyvän kysynnän vuoksi putkiteollisuuden varastot ovat kesän myötä tyhjentyneet ja katetaso alkanee parantua.

Toisen vuosikolmanneksen aikana on tehty joukko merkittäviä investointipäätöksiä. Toukokuussa päätettiin rakentaa uusi lämminvesijärjestelmiä valmistava tehdas Kanadaan. Tehtaan on määrä valmistua tuotantokäyttöön alkukeväästä 1999. Keväällä päätettiin laajamittaisista investoinneista Puolan markkinoille. Puolaan rakennetaan alkuvuonna toimintansa aloittaneen tehtaan lisäksi uusi tehdas, jonka avulla laajennetaan polypro-peeniputkien valmistuskapasiteettia sekä aloitetaan PE-X-putkien tuotanto Euroopan kasvaneen kysynnän tyydyttämiseksi.

Kesän aikana on saatu päätökseen laajamittainen PE-X-putkien tuotantokapasiteetin laajennusohjelma Euroopassa. Viimeiset uudet tuotantolinjat käynnistyvät Virsbossa Ruotsissa syksyn aikana.

Englannissa käynnistettiin kesän aikana uusi sähköhitsausyhteiden tuotantoyksikkö ja Saksassa käynnistyy loppusyksystä Hewingin uusi MultiTech-monikerrosputkien tuotantolinja.

Elokuun puolivälissä Uponor allekirjoitti sopimuksen, jolla Uponorin omistusosuus saksalaisesta Unicor Holding AG -yhtiöstä nousee 50,1 %:iin 1.1.1999. Uponor omistaa yhtiöstä ennestään 40 %:n osuuden, joka hankittiin lokakuussa 1997. Unicor on Saksan johtavia lämminvesijärjestelmien valmistajia sekä merkittävä muovikoneiden valmistaja maailmassa.

Syyskuussa esiteltiin julkisuuteen erittäin merkittävä tuotantoteknologinen kehitystyö, uusi Conex®-ekstruusiomenetelmä, jonka kehitystyössä Uponor on ollut keskeisesti mukana. Conex®-menetelmä on merkittävin uudistus muoviputkien valmistuksessa vuosikymmeniin. Sen avulla päästään sekä tuotannon tehostamiseen että kokonaan uudentyyppisten monikerrosputkien kehittämiseen nykyiselle ja uudelle asiakaskunnalle. Uponorilla on maailmanlaajuinen yksinoikeus teknologian hyödyntämiseen muoviputkimarkkinoilla. Kaupallisen kehitystyön tuloksia odotetaan lähivuosina.

Uponorin investoinnit yritysostot mukaanlukien olivat 288 (180) Mmk.

Henkilöstön määrä 31.8.1998 oli 4 194 (3 675).

Uponorin tuotteiden ja palveluiden kysynnässä ei odoteta loppuvuoden aikana tapahtuvan oleellisia muutoksia. Uusien tuotteiden ja järjestelmien markkinoilletulon odotetaan vaikuttavan myyntiin piristävästi. Raaka-ainemarkkinoiden mahdollisten hintamuutosten vaikutuksen uskotaan jäävän loppuvuonna pienemmäksi kuin vastaavana aikana viime vuonna. Venäjän ja Aasian toiminnot ovat vähäiset, joten niillä ei ole juuri välitöntä tulosvaikutusta.

Jos lämminvesijärjestelmien myynti Saksassa pysyy supistuneella tasolla, Uponorin koko vuoden tulos ei parane viimevuotisesta.