30.9. 1999

Osavuosikatsaus tammi–elokuu 1999:


Uponorin myynti kasvoi 25%, tulos nousi 65%

Uponorin liikevaihto ja tulos kasvoivat alkuvuoden aikana suunnitelmien mukaisesti. Liikevaihto oli 3.844 mmk (3.077 mmk), mikä oli 25 % enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Liikevoitto kasvoi 65 % ja oli 296,1 mmk (177,4 mmk). Se on noin 7,7 % (5,8 %) liikevaihdosta.

Liiketoiminta-alueista myynti kasvoi voimakkaimmin Lämminvesijärjestelmissä, pitkälti vuoden alussa konserniin liitetyn Unicorin liiketoiminnan myötä, sekä Kunnallistekniikassa. Kiinteistötekniikan myynti supistui hieman.

Uponorin emoyhtiön Asko Oyj:n (www.asko.fi) myynti kasvoi 13,5 % ja nousi 5.147 miljoonaan markkaan. Konsernin tulos ennen veroja oli 480 mmk, joka on 26 % enemmän kuin edellisvuonna. Askon kokonaisinvestoinnit, joista 91 % suunnattiin Uponoriin, nousivat 659 mmk:an, kun ne vuotta aiemmin olivat 401 mmk. Nettoinvestointien määrä oli 339 (128) mmk.

Uponorin liikevoiton keväällä alkanut vahvistuminen on jatkunut kesän aikana. Tulosparannus on suurelta osin seurausta parin viime vuoden aikana toteutetusta voimakkaasta investointiohjelmasta sekä kysynnän säilymisestä odotusten mukaisena päämarkkinoilla. Kaikkien liiketoiminta-alueiden kannattavuus on kohentunut viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Alkuvuoden aikana Uponor teki useita merkittäviä toimitussopimuksia. Suurin näistä oli johtavan englantilaisen vesilaitoksen, Severn Trent Water Ltd:n kanssa tehty toimitussopimus, jonka mukaan Uponor toimittaa yhtiön koko muoviputkitarpeen Englannissa seuraavien 5–7 vuoden aikana. Tämän lisäksi Länsi-Euroopassa tehtiin valokaapelijärjestelmien toimitussopimuksia johtavien telekommunikaatioalan yhtiöiden kanssa.

Kesäkuussa Uponor osti 15.6.1999 tehdyllä kaupalla 40,6 % Unicor Holding AG:n osakkeista ja kasvatti omistusosuutensa 50,1 %:sta 90,7 %:iin. Myyjinä olivat Unicor-konsernin johtoon kuuluvat henkilöt ja heidän perheenjäsenensä. Lisäksi Uponor teki 15.6.1999 ostotarjouksen lopuista Unicor Holding AG:n osakkeista.

Kesäkuussa Wirsbo osti itävaltalaisen Wirsbo-jälleenmyyjän Tour & Andersson Hydronics GmbH:n lämminvesijärjestelmäliiketoiminnan. Elokuussa Unicor osti saksalaiselta Friatec AG:lta sen Meroblock-saniteettisäiliö- ja seinäpaneelien asennusliiketoiminnat. Meroblock-kauppa laajensi Uponorin lämminvesiliiketoimintaa uudelle alueelle. Ostettujen liiketoimintojen yhteenlaskettu vuosimyynti on lähes 100 mmk ja ne työllistävät noin 90 henkeä.

St. Johnissa Kaakkois-Kanadassa saatiin valmiiksi uusi lämminvesituotetehdas, joka vihittiin käyttöön syyskuussa. Huhtikuussa vihittiin käyttöön tuotekehitysyksikkö Uponor Innovation AB:n uudet toimitilat Ruotsissa.

Yli vuoden jatkunut raaka-ainehintojen lasku päättyi keväällä ja kääntyi kesällä jyrkkään nousuun. Kesän jälkeen nousu on jatkunut odotettuakin voimakkaampana, ja kysynnän ja tarjonnan välisestä epätasapainosta johtuen joistakin raaka-ainelaaduista on suoranaisesti pulaa. Tilanteen uskotaan jatkuvan tällaisena vuoden loppuun saakka, mutta talven myötä kysynnän vähenemisen odotetaan helpottavan raaka-aineen saantia.

Rakennusmarkkinoiden kysynnän uskotaan jatkuvan suhteellisen hyvänä Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Asko-konsernin tuloksen rahoituserien jälkeen odotetaan nousevan viimevuotisesta ja tuloksen ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja pysyvän edellisvuoden tasolla. Konserni jatkaa rakenteensa kehittämiseen liittyviä toimia.