1.5. 1998

Osavuosikatsaus: Uponorin kasvu nopeutunut


Uponorin liikevaihto ja kannattavuus kehittyivät tammi–huhtikuun aikana suunnitelmien mukaisesti. Konsernin liikevaihto oli 1.419 (1–4/1997: 1.196) mmk, mikä oli 19% enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Tammi–huhtikuun liikevoitto oli 39,8 (39,7) mmk ja 2,8% (3,3%) liikevaihdosta.

Kaikkien liiketoiminta-alueiden myynti kasvoi edellisvuodesta. Suurinta kasvu on ollut Kiinteistötekniikassa ja Lämminvesijärjestelmissä. Liikevoitto parantui eniten Lämminvesijärjestelmissä ja Kaasujärjestelmissä.

Konsernin kannattavuuden lasku johtuu pääasiassa suunnitelmien mukaisesti kohonneista kustannuksista ja raaka-ainemarkkinoiden vaikutuksesta ns. standardiputkiliiketoimintoihin.

Kustannustasoa ovat nostaneet laajat investoinnit tuotannon pullonkaulojen poistamiseen sekä kesän ja syksyn aikana myyntiin tulevien uusien tuotteiden markkinoinnin käynnistäminen.

Uusista tuotteista Profuse-paineputkijärjestelmän myynti on aloitettu Englannissa vesilaitoksille. Uponor HTP -sisäviemärijärjestelmän toimitukset käynnistyvät kevään aikana Pohjoismaissa, Eestissä ja Venäjällä. Ultra-Rib2 -viemärijärjestelmän toimitukset käynnistyvät kesään mennessä Saksassa. Lämminvesiputkien PPr-liittimen toimitukset alkavat loppuvuodesta Puolassa ja Etelä-Euroopassa.

Aasian talouskriisistä liikkeelle lähtenyt muoviraaka-aineiden kysynnän heikentyminen johti raaka-ainehintojen laskuun maalis-huhtikuusta lähtien. Odotukset hintojen laskun jatkumisesta ovat vähentäneet jakeluportaan ostoja ja heikentäneet kannattavuutta etenkin joissakin konsernin kunnallisteknisissä tuoteryhmissä.

Markkinat


Rakennusmarkkinoiden kysynnässä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Rakentaminen on ollut vilkasta suurimmassa osassa Eurooppaa ja varsinkin Pohjoismaissa kehitys on ollut myönteistä. Saksassa kokonaisrakentamisen määrä on odotetusti laskenut, mutta Uponorin kannalta tärkeiden omakoti- ja rivitalojen kysyntä on säilynyt ennallaan. Yhdysvalloissa kysyntä on niinikään pysynyt hyvänä ajoittain epäedullisista sääoloista huolimatta.

Investoinnit


Alkuvuoden aikana on toteutettu joitakin yritysostoja: Tammikuussa Uponor Ltd. osti pohjois-irlantilaisen valokaapelien suojaputkiliiketoimintaan erikoistuneen Radius Plastics Ltd. -yhtiön. Helmikuussa Hot Water Systems North America, Inc. osti kanadalaisen Plasco Manufacturing Ltd:n koko osakekannan. Plasco valmistaa lämminvesiputkia ja markkinoi lämminvesijärjestelmiä Kanadan ja Yhdysvaltain markkinoille. Helmikuussa Uponor ETI Company osti Yhdysvaltojen Kentuckyssa sijaitsevan Mid-States Plastics -yhtiön, joka on erikoistunut kunnallisteknisten vesiputkistojen kaivoratkaisuihin.

Vuoden 1998 alussa ostettujen yhtiöiden yhteenlaskettu vuosiliikevaihto on runsas 160 miljoonaa markkaa ja ne työllistävät noin 160 henkeä.

Pohjois-Amerikan lämminvesimarkkinoiden nopean kasvun vuoksi tehtiin huhtikuussa päätös rakentaa uusi tuotantolaitos St. Johnin kaupunkiin kaakkois-Kanadassa. Rakennustyöt käynnistyvät kesäkuussa ja lämminvesijärjestelmien tuotanto tehtaassa on tarkoitus aloittaa vuoden 1999 keväällä.

Alkuvuoden investointien kokonaismäärä oli 184 (74,3) mmk.

Henkilöstö


Konsernin henkilöstön määrässä ei yritysostoja lukuunottamatta ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden ensimmäisellä vuosikolmanneksella. Koko henkilöstön lukumäärä oli huhtikuun lopussa 4.027 (3.631) henkeä.

Loppuvuoden näkymät


Rakennusmarkkinoiden kysynnän arvioidaan säilyvän suhteellisen hyvänä vuoden 1998 aikana kaikilla päämarkkinoilla. Raaka-ainehintojen laskun odotetaan kääntyvän nousuun kesäkysynnän myötä, jolloin jakelutien ostokäyttäytyminen muuttuu ja kysyntä palannee normaalille tasolle.

Uponorin liikevaihdon odotetaan kasvavan 4,8 miljardiin markkaan ja tuloksen paranevan viime vuodesta.