1.4. 1996

Raaka-ainehintojen myllerrys pudotti Uponorin tuloksen tyydyttäväksi


Asko-konserniin kuuluvan Uponorin liikevaihto oli viime vuonna 3.590 mmk, mikä oli 2,7% pienempi kuin vuonna 1994. Valuuttakurssimuutoksista puhdistettuna liiketoiminta kuitenkin kasvoi noin seitsemän prosenttia, sillä markan arvon vahvistuminen vuoden 1995 aikana vaikutti konsernin liikevaihtoon noin 9,7% alentavasti.

Uponorin liikevoitto laski 265 mmk:aan (328 mmk), mikä oli 7,4% (8,9%) liikevaihdosta. Voitto ennen veroja ja satunnaiseriä oli 193 mmk (248 mmk), eli 5,4% (6,7%) liikevaihdosta.

Sijoitetun pääoman tuottoaste säilyi edelleen hyvällä 18,4 prosentin tasolla (1994: 20,6%). Omavaraisuusaste kohosi 27,8 prosenttiin edellisvuoden 25,1 prosentista.

Pääsyynä tuloksen laskuun oli toimitusjohtaja Heikki Mairinojan mukaan raaka-ainehintojen voimakas heilahtelu, jota ei omien tuotteiden hinnoittelussa täysin pystytty seuraamaan. Hintamuutokset aiheuttivat myös poikkeavaa ostokäyttäytymistä jakelutiessä, mikä oli omiaan vähentämään kysyntää.

Alkuvuodesta 1996 raaka-aineiden hintakehitys on vakiintunut, millä Mairinojan mukaan on myönteinen vaikutus konsernin tuloskehitykseen. Lupaavia näkymiä heikentävät kuitenkin alkuvuoden kylmä sää Euroopassa, minkä ansiosta rakentaminen on ollut vähäistä, sekä uhka Saksan kysynnän laskusta, jos maan talous taantuu voimakkaasti.

Uponorin päämarkkinat ovat Saksa (27% myynnistä), Pohjoismaat (23%) ja Yhdysvallat (17%). Suomen osuus liikevaihdosta on kahdeksan prosenttia.

Uponorin investointien kokonaismäärä vuonna 1995 oli 193 mmk. Suurimpia tuotannollisia panostuksia olivat lämminvesiputkituotannon tehdaslaajennuksen käynnistäminen Yhdysvalloissa, uuden PEX-putken säteilytysyksikön rakentaminen Saksassa sekä käynnissä oleva Länsi-Virginian tehtaan laajennus. Lisäksi Yhdysvalloissa otettiin tuotantokäyttöön vesi- ja viemäri- sekä kaasuputkia valmistava tehdas Phoenixissä Arizonan osavaltiossa.

Euroopassa Puolaan, Tsekkeihin ja Venäjälle perustettiin myyntiyhtiöt. Vuoden 1995 lopulla käynnistettiin yhteisyrityksenä Uponorin toinen puolalaistehdas Uponor Bor S.p. Tehdas valmistaa kunnallisteknisiä putkia ja yhteitä PVC:stä sekä polypropeenisia putkia ja yhteitä mm. lämminvesiasennuksiin.

Alkuvuonna 1996 Uponor teki sopimukset kolmen, Italiassa, Saksassa ja Tanskassa sijaitsevan lämminvesijärjestelmiä myyvän yhtiön siirtymisestä konsernin haltuun. Näiden yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 100 mmk vuositasolla.