3.4. 1997

Tilinpäätös 1996: Uponor-konsernin tulos nousi vuosikymmenen huipputasolle


Tulos ennen veroja 245 mmk tai 6,5% liikevaihdosta
Sijoitetun pääoman tuotto 18,7%
Oman pääoman tuotto 22,9%

Asko-konserniin kuuluva Uponor paransi tuloskuntoaan viime vuonna ja nosti kannattavuutensa kahden vuoden takaiselle huipputasolle. Uponorin tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli 245 mmk, mikä jää vain kolme miljoonaa markkaa huippuvuodesta 1994 ja on neljänneksen parempi kuin vuonna 1995. Tilikauden voitto oli 164 mmk, kun se vuonna 1995 oli 91 mmk. Yhtiön sijoitetun pääoman tuottoaste nousi 18,7 prosenttiin. Liikevaihtoa Uponor teki 3.761 mmk, mikä on 4,8 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Pääsyyt hyvään tulokseen olivat kohtalainen tai hyvä kysyntä kaikilla päämarkkinoilla ja vakaina säilyneet raaka-ainehinnat. Myönteinen yllätys oli lisäksi se, että Uponorin tärkeimmälle markkina-alueelle Saksaan ennustettu rakentamisen taantuma toteutui paljon ennustettua vaimeampana.

–Euroopassa alkuvuotta leimasi pitkään jatkunut kylmä talvi, jonka vuoksi rakentaminen väheni voimakkaasti. Sen jälkeen kysyntä voimistui kiihtyvällä tahdilla ja saavutti koko vuotta tarkastellen ihan hyvän tason, sanoo toimitusjohtaja Heikki Mairinoja.

Uponorin liiketoiminta-alueista tulos parani merkittävästi kunnallisteknisessä liiketoiminnassa ja hieman kiinteistötekniikassa. Lämminvesijärjestelmien kannattavuus säilyi ennallaan ja kaasujärjestelmien laski vähän.

Täydentäviä yritysostoja


Uponor on parin viime vuoden aikana kasvanut hillitysti ja toteuttanut pienehköjä yrityskauppoja, joilla on lähinnä täydennetty omaa myyntiverkostoa. Viime vuonna tehtiin viisi tällaista kauppaa, joista kolme lämminvesijärjestelmien jakelukanavien laajentamiseksi sekä yksi kaasujärjestelmä- ja yksi kunnallisteknisellä puolella. Myös omia uusia myyntikanavia avattiin. Merkittävin yritysmyynti oli luopuminen nastolalaisesta muottikonepaja Tooler Oy:stä.

Tuotannon laajennuksia toteutettiin Saksassa, Englannissa ja Yhdysvalloissa, jossa lämminvesijärjestelmien kysyntä on voimakkaassa kasvussa. Näiden lisäksi tehtiin päätökset uusista tehdasrakennuksista Puolaan ja Unkariin.

Kasvunäkymät muoviputkialalla ovat varsin myönteiset maailmanlaajuisesti. Toimitusjohtaja Mairinojan mukaan esimerkiksi kasvava ympäristötietoisuus ja huoli vesivaroista lisäävät kestävien ja tiiviiden putkijärjestelmien kysyntää.

Myös markkinanäkymät ovat lähitulevaisuudessa hyvät. Eurooppaan odotetaan kohtalaisen hyvää suhdannevaihetta ja Yhdysvalloissa asuntorakentaminen on hyvällä tasolla.