21.6. 2000

Uponor käynnistää ilmanvaihtoyhteistyön loimaalaisen Valloxin kanssa


Uponor on käynnistänyt ilmanvaihtoalan yhteistyön loimaalaisen Vallox Oy:n kanssa. Uponor alkaa toimittaa Valloxille muovista ilmanvaihtokanavaa ja siihen liittyviä yhteitä. Vallox liittää ne osaksi omaa tuotejärjestelmäänsä ja markkinoi niitä omalla nimellään.

Vallox esittelee tuotteet ensimmäisen kerran Tuusulan asuntomessuilla tänä kesänä. Toimitukset asiakkaille Suomessa alkavat vuoden lopulla. Lähivuosina yhtiöiden tarkoitus on kartoittaa laajentumismahdollisuudet lähinnä muihin Pohjoismaihin ja Saksaan.

Uuden järjestelmän käyttökohteita ovat omakotitalot sekä rivi- ja paritalot. Uusia omakotitaloja rakennetaan Suomessa tänä vuonna noin 13.000 kpl. Näistä kolme neljäsosaa varustetaan koneellisella, lämmön talteenottavalla tulo- ja poistoilmajärjestelmällä. Muovista tehdyn ilmanvaihtokanaviston etuja perinteiseen materiaaliin verrattuna ovat mm. hygienisyys, ehdoton tiiviys sekä käsiteltävyys ja asennusnopeus.

Uponorille ilmanvaihtoala edustaa uutta liiketoimintaa. Keväällä FinnBuild 2000 -messuilla esiteltiin Uponor Maxi -järjestelmä, jolla voidaan toteuttaa rakennusten alle sijoitettavat suuret 200-2500 millimetrin ilmanvaihdon runkokanavat.