26.11. 1996

Uponor-konserni vahvistaa liiketoiminta-aluejohtoista organisaatiota


Uponor-konsernissa on päätetty konsernijohdon vastuualueiden muutoksista, jotka astuvat voimaan vuoden vaihteessa. Muutos päättää prosessin, jonka avulla konsernin johtamisjärjestelmä on muutettu maantieteellisestä täysin liiketoiminta-aluejohtoiseksi. Osittainen liiketoiminta-alueorganisaatio otettiin käyttöön vuoden 1994 alusta. Nyt toteutettavien muutosten jälkeen konsernijohdolla ei enää ole maantieteellisiä vastuualueita.

Uponorin liiketoiminta-alueet ovat: Lämminvesijärjestelmät, Kunnallistekniikka, Kiinteistötekniikka ja Kaasujärjestelmät.

Vuoden alusta myös Uponorin pääliiketoiminta-alueiden johtoryhmiä vahvistetaan niiden strategioiden mukaisesti. Samassa yhteydessä annetaan liiketoimintavastuu Venäjän, Viron ja Latvian markkinoista Uponor Suomi -yksikölle, jonka johtajana toimii Vesa Vassinen.

Konsernijohdon jäsenten vastuualueet 1.1.1997 alkaen:

Toimitusjohtaja Heikki Mairinojan ohella konsernin johtoryhmä koostuu seuraavista:


  • Åke Forssell vastaa edelleen Lämminvesijärjestelmät-liiketoiminta-alueesta
  • Nils D. Jacobsenin vastuulle siirtyy kiinteistötekniikka
  • Kari Norbäck vastaa edelleen Kaasujärjestelmistä ja sen lisäksi nyt myös konsernin ostotoiminnasta, strategisesta suunnittelusta sekä lisensiointi- ja vientipolitiikasta
  • Jukka Rausti vastaa edelleen Kehitys-toiminnosta sekä Kunnallistekniikasta
  • Talous- ja hallintojohtajana jatkaa Pia Björk.

Liiketoiminta-alueiden nimitykset:

  • Kiinteistötekniikka-liiketoiminta-alueen johtaja Jaakko Larjomaa on nimitetty liiketoiminnan kehityksestä vastaavaksi johtajaksi (Director, Business Development) konsernin Kehitys-toimintoon, vastuualueenaan erityisesti konsernin uusiin liiketoimintoihin liittyvät hankkeet. Larjomaan vastuualueeseen kuuluvat edelleen myös liiketoimintayksiköt Uponor Portugal ja ranskalainen Uponor Ryb.


  • Itä-Euroopan johtaja Antti Pohjonen on nimitetty johtajaksi Lämminvesijärjestelmät-liiketoiminta-alueelle (Director, New Operations) vastuullaan erityisesti uusiin tuotealueisiin liittyvät hankkeet. Pohjonen vastaa edelleen myös liiketoimintayksiköistä Uponor Ecoflex ja Uponor Puola, jonka vastuulle kuuluu myös toiminta Liettuassa.


  • Englantilaisen Uponor Ltd:n toimitusjohtaja Keith Lyons on nimitetty johtajaksi Kaasujärjestelmät-liiketoiminta-alueella vastuualueenaan liiketoiminta-alueen operatiiviset toiminnot maailmanlaajuisesti.