1.9. 1997

Uusia vastuualueita konsernin johtoryhmässä


Kiinteistötekniikasta vastaava konsernin johtoryhmän jäsen Nils D. Jacobsen eroaa Uponorin palveluksesta 1.11.1997 ottaakseen vastaan toimitusjohtajan tehtävät tanskalaisessa elintarvikealan yhtiössä Emborg Foods A/S:ssä.

Tämän johdosta on tehty seuraavat nimitykset:

Kari Norbäck on nimitetty kiinteistötekniikasta vastaavaksi johtajaksi konsernin johtoryhmässä. Kiinteistötekniikan liiketoiminta-alue vastaa myös liiketoiminta-yksiköistä Uponor Tanska, Uponor Suomi, Uponor Norja ja Uponor Ruotsi, sekä Uponor Hausabflußtechnik, Saksa. Tämän lisäksi Kari Norbäck vastaa muista hänelle kuuluvista konsernitoiminnoista entiseen tapaan.

Keith Lyons on nimitetty kaasujärjestelmistä vastaavaksi johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi. Hänen vastuullaan ovat samat liiketoimintayksiköt kuin aiemminkin.

Nimitykset astuvat voimaan 1.11.1997.