Hakulomake

Osakekohtaiset tunnusluvut

  2016 2015 2014 2013 2012
  IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
           
Osakepääoma, M€ 146,4 146,4 146,4 146,4 146,4
Osakemäärä 31.12., 1000 kpl      73 207 73 207 73 207 73 207 73 207
Osakemäärä omilla osakkeilla oikaistuna, 1000 kpl          
- vuoden lopussa 73 138 73 109 73 067 73 067 73 067
- keskimäärin 73 133 73 106 73 067 73 067 73 062
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä, M€ 263,3 248,0 231,1 219,7 207,3
Osakevaihto, M€ 297,7 384,1 229,3 179,3 186,1
Osakevaihto, 1000 kpl 20 339 27 590 18 843 14 563 21 963
- keskimääräisestä lukumäärästä, % 27,8 37,7 25,8 19,9 30,1
Osakekannan markkina-arvo, M€ 1208,6 995,6 841,1 1 041,0 702,8
Oikaistu tulos per osake (laimennettu), € 0,58 0,51 0,50 0,38 0,45
Oma pääoma per osake, € 3,60 3,39 3,16 3,00 2,84
Osinko, M€ 33,6 32,2 30,7 27,8 27,8
Osinko per osake, € 0,46 0,44 0,42 0,38 0,38
Efektiivinen osinkotuotto, % 2,8 3,2 3,7 2,7 4,0
Osinko per tulos, % 79,3 86,3 84,0 100,0 84,4
PE-luku 28,5 26,7 23,0 37,4 21,3
Osakkeiden antikorjatut vaihtokurssit, €          
- ylin 17,35 17,30 14,94 15,85 10,00
- alin 11,13 10,42 9,11 9,65 6,77
- keskikurssi 14,64 13,92 12,17 12,31 8,47

 

Taulukon huomautukset:        
Keskimääräisessä osakemäärässä on otettu huomioon ostettujen omien osakkeiden vaikutus. 

Päivitetty : 21.03.2017