Osakepääoma

Hallituksen valtuutukset

Omien osakkeiden osto: Varsinainen yhtiökokous 13.3.2018 valtuutti hallituksen päättämään enintään 3,5 miljoonan oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 4,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla hallituksen päättämällä tavalla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Osakeanti: Varsinainen yhtiökokous 13.3.2018 valtuutti hallituksen päättämään enintään 7,2 miljoonan uuden osakkeen antamisesta tai omien osakkeiden luovuttamisesta. Enimmäismäärä vastaa noin 9,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Helmikuun 13. päivänä 2017 hallitus päätti luovuttaa omia osakkeita avainhenkilölle osana vuosien 2014-2016 osakepohjaista kannustinohjelmaa. Yhteensä 9 838 osaketta luovutettiin kuudelle avainhenkilölle.

Omat osakkeet
Uponorin hallussa on 44 756 omaa osaketta sen seurauksena, että marras-joulukuussa 2008 hankittiin 160 000 kpl osaketta käytettäväksi yhtiön osakepohjaisissa kannustinohjelmissa. Hallitus on luovuttanut osan osakkeista vuosina 2012, 2015, 2016, 2017 ja 2018 osana osakepohjaisia kannustinohjelmia.