Hakulomake

Osakepääoma

Osakepääoma ja osakkeet 31.12.2016  
Osakepääoma €: 146 446 888 euroa
Osakkeiden lukumäärä: 73 206 944 kpl

Osakepääoman muutokset v. 2004 - 2016

Pvm Peruste Muutos, € Osakepääoma, € Osakkeet, kpl
7.5.2007 Alennus (omien osakkeiden mitätöinti) - 146 446 888 73 206 944
16.3.2006 Alennus (omien osakkeiden mitätöinti) 2 320 000 146 446 888 73 223 444
15.3.2005 Alennus (omien osakkeiden mitätöinti) 874 000 148 766 888 74 383 444
31.12.2004     149 640 888 74 820 444
19.11.2004 Korotus (rahastoanti 1:1) 74 820 444 149 640 888 74 820 444
23.9.2004 Korotus (optio-oikeudet) 348 000 74 820 444 37 410 222
28.4.2004 Korotus (optio-oikeudet) 216 000 74 472 444 37 236 222
22.3.2004 Alennus (omien osakkeiden mitätöinti) 1 120 000 74 256 444 37 128 222
19.1.2004 Korotus (optio-oikeudet) 542 000 75 376 444 37 688 222
1.1.2004     74 834 444 37 417 222

 

Hallituksen valtuutukset

Omien osakkeiden osto: Varsinainen yhtiökokous 20.3.2017 valtuutti hallituksen päättämään enintään 3,5 miljoonan oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 4,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla hallituksen päättämällä tavalla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Osakeanti: 20.3.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 7,2 miljoonan uuden osakkeen antamisesta tai omien osakkeiden luovuttamisesta. Enimmäismäärä vastaa noin 9,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Helmikuun 13. päivänä 2017 hallitus päätti luovuttaa omia osakkeita avainhenkilölle osana vuosien 2014-2016 osakepohjaista kannustinohjelmaa. Yhteensä 9 838 osaketta luovutettiin kuudelle avainhenkilölle.

Hallitus käytti sille annettua aiempaa antivaltuutusta päättämällä 15.3.2012 suunnatusta annista yhtiön johdolle. Sen puitteissa luovutettiin 19 622 yhtiön hallussa olevaa osaketta yhtiön silloisille ja entisille johtoryhmän jäsenille vuosien 2007 – 2011 osakepohjaisen kannustinohjelman ehtojen mukaisesti. Helmikuun 13. päivänä 2015 hallitus luovutti 42 818 omaa osaketta 10 avainhenkilölle osana vuosien 2012–2014 kannustinohjelmaa. Lisäksi 12.2.2016 hallitus luovutti 28 601 omaa osaketta yhdeksälle avainhenkilölle vuosien 2013-2015 kannustinohjelman ehtojen mukaisesti.

Omat osakkeet
Uponorin hallussa on 59 121 omaa osaketta sen seurauksena, että marras-joulukuussa 2008 hankittiin 160 000 kpl osaketta käytettäväksi yhtiön osakepohjaisissa kannustinohjelmissa. Hallitus on luovuttanut osan osakkeista vuosina 2012, 2015, 2016 ja 2017 (ks. yllä) osana osakepohjaisia kannustinohjelmia.

Päivitetty : 18.05.2017