Uponorin pitkän tähtäyksen taloudelliset tavoitteet

  • orgaaninen liikevaihdon kasvu ylittää vuotuisen BKT:n kasvun* 3 prosenttiyksiköllä
  • liikevoittomarginaali (EBIT) yli 10 prosenttia
  • sijoitetun pääoman tuotto (ROI) yli 20 prosenttia
  • nettovelkaantuminen 30-70 vuosineljännesten keskiarvosta mitattuna.

Tavoitteet asetettin 12.2.2013.

(*BKT:n kasvu perustuu kymmenen suurimman maan kasvun painotettuun keskiarvoon)