Hakulomake

Taloustieto / Tunnusluvut

Konsernin taloudelliset tunnusluvut

 

    2016 2015 2014 2013 2012
    IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
             
Konsernitulos (jatkuvat toiminnot), M€            
             
Liikevaihto   1 099,4 1 050,8 1 023,9 906,0 811,5
Toiminnan kulut   991,0 942,7 926,4 828,6 726,5
Poistot ja arvonalentumiset   41,6 39,1 36,5 33,0 28,2
Liiketoiminnan muut tuotot   4,2 2,4 2,4 0,8 0,9
Liikevoitto   71,0 71,4 63,4 50,2 57,7
Vertailukelpoinen liikevoitto   90,7 75,8 67,7 55,2 57,7
Rahoitustuotot ja -kulut   -10,0 -8,9 -7,4 -7,1 -8,6
Tulos ennen veroja   60,4 62,8 56,3 43,2 49,4
Tulos jatkuvista toiminnoista   41,5 37,1 36,3 27,1 32,9
             
Tilikauden tulos   41,9 36,9 36,0 26,8 32,8
             
             
Konsernitase, M€            
             
Pitkäaikaiset varat   312,5 274,8 253,7 249,0 186,5
Liikearvo   93,7 83,3 83,1 82,3 74,9
Vaihto-omaisuus   139,3 112,4 117,4 115,4 78,7
Rahavarat   16,3 49,2 60,2 53,7 17,7
Myyntisaamiset ja muut saamiset   205,7 188,1 167,4 160,6 141,6
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   263,3 248,0 231,1 219,7 207,3
Määräysvallattomien omistajien osuus   63,6 63,7 66,7 68,0 -
Varaukset   28,8 25,0 16,2 22,1 20,6
Pitkäaikaiset korolliset velat   158,2 91,2 126,3 136,4 107,6
Lyhytaikaiset korolliset velat   17,6 48,3 15,9 14,2 4,2
Korottomat velat   236,0 231,6 225,5 200,6 159,7
Taseen loppusumma   767,5 707,8 681,8 661,0 499,4
             
             
Muita tunnuslukuja            
             
Liikevoitto (jatkuvat toiminnot), %   6,5 6,8 6,2 5,5 7,1
Vertailukelpoinen liikevoitto (jatkuvat toiminnot), %   8,2 7,2 6,6 6,1 7,1
Tulos ennen veroja (jatkuvat toiminnot), %   5,5 6,0 5,5 4,8 6,1
Oman pääoman tuotto (ROE), %   13,1 12,1 12,3 10,8 15,7
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %   14,1 15,5 14,2 12,5 16,5
Omavaraisuusaste, %   42,8 44,3 43,9 43,9 41,5
Nettovelkaantumisaste, %   48,8 29,3 27,6 33,7 45,4
             
Korolliset nettovelat, M€   159,5 91,3 82,0 96,9 94,1
- % liikevaihdosta   14,5 8,7 8,0 10,7 11,6
Liikevaihdon muutos, %   4,6 2,6 13,0 11,6 0,6
Vienti Suomesta, M€   47,6 55,5 55,5 43,3 32,8
Ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihto, M€   976,3 910,7 870,1 770,4 717,6
Ulkomaantoiminta yhteensä, M€   990,1 927,3 888,8 781,4 718,1
Ulkomaantoiminnan osuus, %   90,1 88,2 86,8 86,2 88,5
Henkilöstö 31.12.   3 868 3 735 3 982 4 141 3 052
Henkilöstö keskimäärin   3 869 3 842 4 127 3 649 3 098
Investoinnit (jatkuvat toiminnot), M€   50,7 50,1 35,7 33,9 19,2
- % liikevaihdosta   4,6 4,8 3,5 3,7 2,4

 

Päivitetty : 14.02.2017