Hakulomake

Tavoitteet ja ohjeistus / Ohjeistus

Viimeisin ohjeistus

13.2.2017
Olettaen, että talouden kehitys Uponorin päämarkkina-alueilla jatkuu häiriintymättä, Uponor antaa seuraavan ohjeistuksen vuodelle 2017: Uponorin liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paranevan vuodesta 2016.

Aikaisemmat ohjeistukset

12.2.2016
Olettaen, että talouden kehitys Uponorin päämarkkina-alueilla jatkuu häiriintymättä, Uponor antaa seuraavan ohjeistuksen vuodelle 2016: Uponorin liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paranevan vuodesta 2015.

30.9.2015
Vuoden 2015 liikevaihto ylittää orgaanisesti edellisvuoden liikevaihdon ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä jää jonkin verran vuoden 2014 liikevoittoa pienemmäksi.

12.2.2015
Uponorin liikevaihdon ja liikevoiton (ilman kertaluonteisia eriä) odotetaan paranevan vuodesta 2014.

Ohjeistus 14.2.2014 (toistettu 28.4.2014, 25.7.2014 ja 29.10.2014)
Uponorin liikevaihdon ja liikevoiton (ilman kertaluonteisia eriä) odotetaan paranevan vuodesta 2013.

1.7.2013: Vuoden 2013 tulosohjeistuksen voimassaolo lakkaa rakennemuutoksen takia
Uponorin ohjeistus vuodelle 2013 ei ole voimassa 1.7.2013 alkaen. Ohjeistus perustui yhtiön tuotevalikoimaan ja rakenteeseen sillä hetkellä, kun ohjeistus annettiin eikä ole voimassa enää, kun Uponorin ja KWH-yhtymän yhteisyritys Uponor Infra Oy käynnisti toimintansa. Yhteisyritykseen liitettiin molempien yritysten yhdyskuntatekniset liiketoiminnat.
Kilpailulainsäädännön asettamien rajoitusten vuoksi Uponor ei ole voinut riittävästi perehtyä KWH Pipen liiketoiminnan näkymäarvioihin loppuvuoden osalta, jotta voitaisiin antaa luotettava konsernitason ohjeistus vuoden 2013 loppupuoliskolle. Lisäksi aikataulu markkinaoikeuden yhteisyritykselle asettamien ehtojen täyttymiselle on vielä epäselvä, mikä saattaa vaikuttaa lähiajan näkymiin.

Ohjeistus 12.2.2013 (toistettu 29.4.2013, voimassaolo lakkasi 1.7.2013)
Uponorin liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan kasvavan orgaanisesti hieman vuodesta 2012. Ohjeistus perustuu nykyiseen tuotevalikoimaan ja organisaatiorakenteeseen sekä siihen oletukseen, ettei ulkoisessa toimintaympäristössä tapahdu merkittäviä, odottamattomia muutoksia.

Ohjeistus 10.2.2012 (toistettu 27.4., 10.8. ja 26.10.2012)
Uponorin liikevaihdon arvioidaan kasvavan orgaanisesti vuodesta 2011 ja liikevoiton uskotaan ylittävän 50 milj. euroa. Konsernin käyttöomaisuusinvestointien määrän ei odoteta ylittävän poistojen määrää.

Ohjeistus 27.9.2011 (toistettu 26.10.2011)
Uponor arvioi aiemmin ennustetun liikevaihdon kasvun jäävän toteutumatta siinä määrin, että alkuvuoden liikevoiton menetystä ei vuoden jälkipuoliskolla kyetä kuromaan umpeen. Käyttöpääoman tehostamisohjelman tuloksien ennustaminen on tässä ympäristössä poikkeuksellisen vaikeaa. Tämän takia Uponor ei anna arviota koko vuoden rahavirrasta vuodelle 2011. Edellä olevan johdosta Uponor muuttaa koko vuoden ohjeistustaan:
Uponorin liikevaihdon odotetaan kasvavan vuoden 2010 tasolta mutta liikevoiton arvioidaan jäävän jonkin verran viime vuoden raportoidusta liikevoitosta. Konsernin käyttöomaisuusinvestointien määrän ei odoteta ylittävän poistojen määrää. Tiedote kokonaisuudessaan luettavissa täältä, Uponor varoittaa koko vuoden tuloksensa jäävän ohjeistuksesta.

Ohjeistus 10.2.2011 (toistettu 28.4. ja 10.8.2011)
Uponorin liikevaihdon orgaanisen kasvun ennustetaan kiihtyvän vuoden 2010 tasolta ja liikevoiton arvioidaan paranevan viime vuoden raportoidusta liikevoitosta. Konsernin käyttöomaisuusinvestointien määrän ei odoteta ylittävän poistojen määrää, ja tehokkaan nettokäyttöpääoman hallinnan avulla konsernin rahavirran odotetaan säilyvän hyvänä.

Päivitetty : 13.02.2017