Toimintaperiaatteet

  • Helposti ymmärrettävää, ajantasaista, läpinäkyvää ja johdonmukaista tietoa
  • Kaikkien sijoittajakohderyhmien tasapuolinen kohtelu
  • Tieto ja ihmiset helposti tavoitettavissa

Tavoitteet

  • Tuottaa kaikille sijoittajakohderyhmille täsmällistä ja oleellista tietoa samanaikaisesti, jotta pääomamarkkinat voivat arvottaa Uponorin osakkeen oikein
  • Luoda niin kotimaisiin kuin kansainvälisiinkin sijoittajiin luottamusta Uponoriin

Uponorin tavoitteena on olla kiinnostava sijoituskohde ja lisästä omistaja-arvoa pitkällä tähtäyksellä. Tämä perustuu siihen, että yhtiötä johdetaan ammattimaisesti ja eettiset arvot huomioiden, yhtiö harjoittaa vakaata ja kilpailukykyistä osinkopolitiikkaa ja että Uponorin osakkeen arvo kasvaa.

Yhtiö pyrkii siihen, että kaikki yllä oleva toteutuu kaikessa kirjallisessa viestinnässä, kuten vuosi- ja osavuosiraportoinnissa, lehdistö- ja pörssitiedotuksessa, www-sivuilla, sekä kaikessa muussa viestinnässä analyytikoiden, sijoittajien ja talouslehdistön kanssa.

Yhtiö pyrkii myös noudattamaan arvopaperimarkkinalain ja Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjen listayhtiöille asettamia vaatimuksia.

Uponor palvelee sijoittajia verkossa sijoittajasivuillaan suomeksi ja englanniksi. Tulossa olevat IR-tilaisuudet ovat löydettävissä yhtiön IR-kalenterista.

Tapaamispyynnöt