Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponor Oyj:n osakkeet on listattu suuryhtiöt-luokassa Nasdaq Helsingissä.

Tulevaisuuteemme vaikuttavat keskeiset megatrendit, kuten kasvava tarve energiatehokkuudelle, luonnonvarojen ja veden kestävälle kulutukselle sekä kiertotaloudelle, edellyttävät innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja lämmitykseen, viilennykseen ja puhtaan veden jakeluun.

Uponorin tavoitteena on olla kiinnostava sijoituskohde ja tarjota osakkeenomistajilleen pitkän aikavälin tuottoa. Tämän tavoitteen perustana ovat liiketoiminnan ammattimainen ja eettinen johtaminen, vakaa ja kilpailukykyinen osinkopolitiikka sekä Uponorin osakkeen arvonnousu.

Yritys: Kokenut ja perinteikäs toimialansa edelläkävijä

 • Uponor-brändi tunnetaan alan keskeisillä kansainvälisillä markkinoilla. Uponor on yksi harvoista toimittajista, joilla on merkittäviä tukkukauppa- ja jakelukumppaneita Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa
 • Yhtiöllä on pitkä onnistuneen kasvun historia, niin orgaanisesti kuin yritysostoinkin, lisäksi kasvua tuetaan aktiivisesti panostamalla johtamisen ja osaamisen kehittämiseen
 • Yhtiön liiketoiminta on vakaalla pohjalla ja se on ollut todistetusti kannattavaa myös laskusuhdanteissa
 • Yhtiö hyödyntää aktiivisesti uusia esivalmistukseen, suunnitteluratkaisuihin ja digitalisaatioon (IoT) perustuvia liiketoimintamahdollisuuksia
 • Uusinta tuotantoteknologiaa hyödyntävä tuotantoverkosto sekä hyvä alueellinen kattavuus
 • Uponor toimii pääsääntöisesti asuin-, julkis- ja liikerakentamisen sekä kunnallistekniikan markkinoilla. Tämä yhdessä yrityksen laajan kansainvälisen toiminnan ja monipuolisen, niin uudis- kuin korjausrakentamista palvelevan asiakaskunnan kanssa suojaa yhtiötä suhdannevaihtelujen vaikutuksilta
 • Pitkäaikaiset ja sitoutuneet omistajat, jotka ymmärtävät toimialan kehitystä

Liiketoiminta: Ratkaisuja, joilla taataan juomaveden turvallinen jakelu, energiatehokas lämmitys ja viilennys sekä luotettava yhdyskuntatekniikka

 • Johtava kansainvälinen lattialämmitys- ja käyttövesijärjestelmien toimittaja, joka on vakiinnuttanut johtavan markkina-asemansa suurilla markkinoilla, kuten Yhdysvalloissa, Saksassa ja Pohjoismaissa
 • Vahva asema kunnallistekniikan putkijärjestelmien toimittajana Pohjois-Euroopassa
 • Todistetusti käytössä testatut huippuluokan tuotteet sekä uudistuva asiakkaiden odotukset täyttävä tuote-, järjestelmä- ja arvoketju
 • Kiinteät asiakassuhteet, jotka perustuvat pitkäaikaisiin kumppanuuksiin asentajien, suunnittelijoiden ja muiden rakennusalan toimijoiden kanssa
 • Tuotteiden myyntivaltteja ovat niiden laadukkuus, helppo asennettavuus, loppukäyttäjän kokema käyttömukavuus sekä ekotehokkuus ja elinkaarikustannukset
 • Tuotetarjonnassa keskeistä on mukavuus, terveys, tehokkuus, kestävä kehitys ja turvallisuus