Viimeisin ohjeistus

5.9.2018
Ilman valuuttakurssien vaikutusta Uponorin orgaanisen liikevaihdon odotetaan paranevan vuodesta 2017 ja vertailukelpoisen liikevoiton pysyvän vuoden 2017 tasolla.

Aikaisemmat ohjeistukset

15.2.2018
Olettaen, että talouden kehitys ja poliittinen tilanne Uponorin päämarkkina-alueilla jatkuu häiriintymättä, Uponor antaa seuraavan ohjeistuksen vuodelle 2018: Uponorin orgaanisen liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton ilman valuuttakurssien vaikutusta odotetaan paranevan vuodesta 2017.

13.2.2017
Olettaen, että talouden kehitys Uponorin päämarkkina-alueilla jatkuu häiriintymättä, Uponor antaa seuraavan ohjeistuksen vuodelle 2017: Uponorin liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paranevan vuodesta 2016.

12.2.2016
Olettaen, että talouden kehitys Uponorin päämarkkina-alueilla jatkuu häiriintymättä, Uponor antaa seuraavan ohjeistuksen vuodelle 2016: Uponorin liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paranevan vuodesta 2015.

30.9.2015
Vuoden 2015 liikevaihto ylittää orgaanisesti edellisvuoden liikevaihdon ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä jää jonkin verran vuoden 2014 liikevoittoa pienemmäksi.

12.2.2015
Uponorin liikevaihdon ja liikevoiton (ilman kertaluonteisia eriä) odotetaan paranevan vuodesta 2014.