Uponorin tavoitteena on olla kiinnostava sijoituskohde, ja yhtiö pyrkii vakaaseen ja kilpailukykyiseen osinkoon.

Osinkopolitiikka, joka julkaistiin helmikuussa 2013 yhdessä taloudellisten tavoitteiden kanssa, kuuluu:
Vähintään 50 prosenttia vuosituloksesta jaetaan osinkona vuosittain (ottaen huomioon nettovelkaantumisen tavoite)