Toimitusjohtajan viesti sijoittajille

Hyvä sijoittaja,

Vuonna 2017 alkoi Uponorin 100. toimintavuosi, joka huipentuu 100-vuotisjuhlaan elokuussa 2018. Näiden sadan vuoden aikana on tapahtunut valtavasti muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet yritykseemme. Monet yritystä muokanneista muutoksista ovat tulleet ulkopuolelta, mutta erityisesti myönteisimmin vaikuttaneet muutokset ovat syntyneet Uponorin omasta aloitteesta.

Yritys ei ole kuin ympäristöstään eristyksissä oleva saari, vaan pikemminkin kuin säätä havainnoivilla mittalaitteilla varustettu laiva, jota ohjataan päämäärätietoisesti. Tällä ajatuksella olemme luotsanneet Uponoria eteenpäin vuonna 2017.

Uponorin strategiassa tarkastelemme toimintaamme kolmen eri kehitysvaiheen kautta, mikä mahdollistaa räätälöityjen, kasvun mahdollistavien ratkaisujen soveltamisen eri liiketoimintasegmenteissä.

Ensimmäinen kehitysvaihe on Uponorille perinteinen jakeluliiketoiminta, joka palvelee pääasiassa asuinrakentamisen markkinoita. Näillä markkinoilla tavoitteenamme on säilyttää kilpailukykymme ja saavuttaa kasvua. Markkinat ovat Uponorin kypsimmät ja houkuttelevat eniten kilpailijoita: tuttuja polkuja on tallattu vuosikymmeniä ja markkinoille saapumisen esteet ovat pienentyneet vuosi vuodelta. Toista kehitysvaihetta edustaa aluevaltauksemme liikerakentamisen markkinoille. Teknologinen pohja on täällä pitkälti samat kuin asuinrakentamisen markkinoilla, mutta kilpailuedun saavuttaminen edellyttää, että yhdistämme osaamisemme suunnittelussa ja asennusmenetelmissä osaksi teknistä tuote- ja sovellustarjontaamme. Kolmas vaihe on edellisiin verrattuna rohkea uusi avaus, joka luotaa tulevaisuuteen suuntautuvia, pitkän tähtäimen mahdollisuuksia hyödyntäen digitalisaatiota, uusia valmistusmenetelmiä, kuten 3D-tulostusta, ja uusiutuvia materiaaleja.

Vuoden 2017 aikana etenimme kaikissa näissä kehitysvaiheissa.

Ensimmäisen kehitysvaiheen perinteisillä markkinoillamme kilpailu jatkaa kiristymistään, kun tuttujen kilpakumppaneidemme lisäksi myös monet jakelijoistamme ovat alkaneet tuoda markkinoille tuotteita omalla tuotemerkillään. Tämä on selkeä osoitus markkinoiden kypsymisestä; monille niistä oheispalveluista, joista Uponor on tullut tunnetuksi, ei enää anneta samaa arvoa kuin aiemmin. Vuonna 2017 saimme päätökseen muutosohjelman, jonka toteutimme, jotta pystymme säilyttämään kilpailukykymme näillä markkinoilla. Siinä yhteydessä asiakaspalvelutoimintoja siirrettiin perinteisestä asuinrakentamisen liiketoiminnasta kasvavaan julkis- ja liikerakentamisen segmenttiin. Kasvua ajatellen investoimme myös uuteen teknologiaan, joka tarjoaa käyttöön uusia ominaisuuksia ja parantaa samalla myös kustannuskilpailukykyämme. Lisäksi lähinnä liikerakentamisen segmentin tarpeisiin kehitetyt asennusvalmiit ratkaisut ovat tukeneet kasvua myös asuinrakentamisen markkinoilla.

Toinen kehitysvaiheemme on liike- ja julkinen rakentaminen. Olemme tehneet mittavia investointeja paitsi tarjontaamme myös osaamiseemme. Valtaosan käynnissä olevista teknologia- ja tuotekehityshankkeista on nimenomaan ajateltu tukevan kasvua liikerakentamisen segmentissä. Sama pätee sisäiseen osaamisen kehittämiseen ja hallintaan liittyvään ohjelmaamme. Liikerakentamisen segmentti tarjoaa suurimman kasvupotentiaalin myös asennusvalmiille ratkaisuillemme. Monilla tärkeillä markkinoillamme pula osaavista asentajista on todellista, ja työvaiheiden siirtäminen rakennustyömailta tarkasti säädeltyyn tehdasympäristöön parantaa laatua, lyhentää asennustöihin kuluvaa aikaa ja synnyttää Uponorille selkeän kilpailuedun erityisesti nyt, kun rakennuksiin tehtäviä asennuksia koskevat energiatehokkuuteen ja terveyteen, kuten hygieniaan, liittyvät määräykset käyvät koko ajan tiukemmiksi.

Kolmas kehitysvaihe suuntautuu tulevaisuuteen, jonka tarjoamiin mahdollisuuksiin olemme tarttuneet esimerkiksi digitalisaation keinoin. Suurinta näkyvyyttä ovat saaneet kaksi, vuonna 2016 käynnistettyä pilottihanketta: Phyn ja Uwater. Phyn on yhteisyritys yhdysvaltalaisen Belkin Internationalin kanssa, ja siinä tavoitteenamme on puuttua vesivuotoihin ja niiden aiheuttamiin, usein varsin kalliisiin seurauksiin sekä osallistua kallisarvoisimman luonnonvaramme eli puhtaan veden säilyttämiseen. Uwater, tulevaisuuden digitaalisista kärkihankkeistamme toinen, liittyy myös veteen. UWaterin kehittämä tekniikka auttaa havaitsemaan pienhiukkaset, kuten bakteerit, virtaavasta vedestä. Monilla Uponorin toiminta-alueilla legionellan tai E. colin saastuttama juomavesi aiheuttaa merkittäviä terveyshaittoja, ja älykäs teknologia tarjoaa työkalut näiden riskien tehokkaaseen hallintaan.

Uponorin orgaaninen kasvu vuonna 2017 oli 6,5 %, ja myös liikevoittoprosenttimme kasvoi huolimatta merkittävistä investoinneista sekä lyhyen aikavälin kasvuun että tulevaisuuden mahdollisuuksia hyödyntäviin hankkeisiin. Tältä pohjalta on hyvä jatkaa vuoteen 2018 liiketoimintaamme kasvattamalla ja sen uudistamiseen panostamalla.

Runsaan vuosikymmenen ajan yritysmaailman kuuma sana on ollut muutos ja erityisesti sen nopeus ja arvaamattomuus. Nykyistä aikakautta kutsutaankin muutoksen aikakaudeksi. Viime aikoina olemme myös alkaneet kyseenalaistaa elintapojemme kestävyyttä. Paine siirtyä yksisuuntaisesta take-make-waste -mallista kohti kiertotaloutta kasvaa. Tässä mielessä olemme keskellä aikakauden muutosta ja saamme olla todistamassa uusia megatrendejä, jotka ajan kuluessa tulevat muuttamaan yhteiskuntiamme perustavanlaatuisesti.

Uponorin kaltaisille organisaatioille, jotka ovat ottaneet tehtäväkseen parantaa elinympäristöjämme, uudet megatrendit tarjoavat haasteiden ohella myös mahdollisuuksia. Kestävien toimintojen, tuotteiden ja ratkaisujen lisäksi Uponor on sitoutunut parantamaan maailmaa toimimalla vastuullisesti omissa yhteisöissään. Tavoitteenamme on luoda todellista, yhteistä lisäarvoa niin omalle liiketoiminnallemme kuin ympäröivälle yhteiskunnalle valjastamalla kestävät toimintatavat, toiminta-ajatuksemme sekä käytettävissä olevat resurssimme kumppanuussuhteiden ja lisäarvon rakentamiseen.

Tähän kehityssuuntaan liittyvät myös Euroopan unionin säädökset, jotka velvoittavat yrityksiä julkistamaan talouslukujen lisäksi myös ei-taloudellista tietoa kehityksestään. Niinpä Uponorin vuoden 2017 vuosikertomuksesta löytyykin osio, jossa olemme selostaneet Uponorin toimintoja taloudellisia tunnuslukuja laajemmin. Tätä varten, ja jotta voimme kohdentaa tätä työtä paremmin, toteutimme vuonna 2017 Uponorin ensimmäisen olennaisuusanalyysin.

Uponorille kestävä kehitys on merkittävä, liiketoimintaan myönteisesti vaikuttava tekijä. Lähes koko tarjontamme liittyy jollakin tavoin energiaan tai veteen. Uponorin järjestelmät ja ratkaisut turvaavat veden puhtauden, säästävät energiaa ja auttavat vähentämään haitallisia päästöjä. Yrityksenä tahdomme toimia yhteiskuntavastuullisesti, ja siihen sisältyy myös se, että tarjoamme sitoutuneille työntekijöillemme hyvän työympäristön, vahvistamme sidosryhmiemme luottamusta meihin ja rakennamme kilpailijoista erottuvaa brändiä. Näiden tavoitteiden toteutuminen on seurausta arvojemme – Connect, Build, Inspire – soveltamisesta käytännössä.

Kiitos kuluneesta vuodesta 2017 – ja aiemmista vuosista – kuuluu teille kaikille: työntekijöille, asiakkaille ja muille sidosryhmillemme sekä osakkeenomistajillemme. Uponorin tulevaisuus rakentuu satavuotiselle historiallemme; meitä kannattelee teiltä saamamme tuki ja kaikki se, mitä olemme yhdessä oppineet ja saavuttaneet.

Jyri Luomakoski
Toimitusjohtaja