1.6. 1997

Alkuvuosi 1–4/1997: Tyydyttävää kasvua

Yleistä


Uponorin alkuvuoden kehitys on ollut pitkälti odotusten mukaista. Euroopassa on edellisvuodesta poiketen ollut normaali talvi, minkä vuoksi rakennustoiminta on ollut hyvin tavanomaisella tasolla. Konsernin neljän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 1.196 mmk, mikä oli 9,4% suurempi kuin vastaavana aikana viime vuonna. Liikevaihdon kasvu on vaatimaton, kun ottaa huomioon vertailujakson heikon tason ja kohonneiden raaka-ainehintojen lievän vaikutuksen.

Tammi-huhtikuun liikevoitto oli 39,7 (34,6) mmk ja tulos ennen veroja ja satunnaiseriä 20,6 (13,4) mmk. Tulosta rasittivat valitun kasvustrategian vuoksi tehdyt voimakkaat markkinointipanostukset.

Valuuttakurssien muutosten vaikutukset konsernissa olivat pitkälti toisensa kumoavia, ja kokonaisuudessaan niiden vaikutus konsernin liikevaihtoon ja tulokseen jäi merkityksettömäksi.

Markkinat


Kehitys päämarkkina-alueilla oli odotetun mukaista. Melko normaalin talven vuoksi esimerkiksi Saksassa yllettiin viime vuotista parempaan myyntiin, vaikka Saksan rakennusmarkkinat muuten ovat lievässä laskussa. Pohjoismaissa rakentaminen on vilkastunut muualla paitsi Ruotsissa, jossa kysyntä ei yllättäen lähtenyt nousuun vaan jopa laski joissakin tuoteryhmissä. Pohjois-Amerikassa putkimarkkinoiden kysyntä säilyi edellisvuoden tasolla.

Raaka-aineiden hinnat ovat muuten kehittyneet odotusten mukaisesti, mutta Euroopassa polyeteenin hinta on noussut odotettua nopeammin, mikä on edelleen pahentanut standardipolyeteeniputkiliiketoiminnnan kannattamattomuutta.

Investoinnit


Alkuvuoden aikana on tehty päätöksiä joistakin tuotannollisista investoinneista. Näistä suurin on päätös rakentaa Ruotsin Virsboon tehdaslaajennus. Vuoden lopulla valmistuvan investoinnin arvo on noin 33 miljoonaa kruunua. Puolaan ollaan käynnistämässä tehdaslaajennuksia noin 15 miljoonalla markalla.

Unkarissa otetaan käyttöön uusi tehdasrakennus kesäkuussa.

Henkilöstö


Konsernin henkilöstön määrä on kasvanut vajaalla sadalla hengellä kuluvan vuoden aikana ja runsaalla kahdella sadalla viime vuoden vastaavasta jaksosta. Suurimmat lisäykset ovat tulleet Yhdysvalloista, Englannista ja Suomesta.

Koko henkilöstön lukumäärä oli huhtikuun lopussa keskimäärin 3.631 (3.418) henkeä.

Loppuvuoden näkymät


Loppuvuoden näkymät ovat säilyneet aiemmin ennustetun kaltaisina. Euroopan ylivoimaisesti suurimmalla rakennusalueella Saksassa markkinat supistuvat edelleen lievästi. Myös Ranskan kehitys on samansuuntainen, muuten kysyntä säilynee vakaana. Parhaimmat rakennusmarkkinoiden kasvuodotukset Euroopassa ovat Pohjoismaissa ja osassa Itä-Eurooppaa. Yhdysvalloissa talouskasvu ja rakentaminen säilynevät hyvällä tasolla.

Raaka-ainehintojen odotetaan kääntyvän loivaan laskuun kesän myötä.

Konsernin liikevaihdon odotetaan ylittävän neljä miljardia markkaa vuonna 1997 ja tuloksen arvioidaan säilyvän hyvänä.